OKAZJA - Sabunol Krople na pchły i kleszcze dla średnich psów 2ml (5901742000394)
DR SEIDEL Sabunol - krople przeciw pchłom i kleszczom 2ml to preparat asygnowany tylko dla psów (masa ciała psa 10 - 20kg), zabezpieczający przed pchłami i kleszczami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zagwarantuje dużą sprawność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi.

wykorzystanie:
- Likwidacja kleszczy poprzez minimum 4 tygodnie
- Likwidacja dorosłych pcheł poprzez minimum 4 tygodnie
- Likwidacja jaj pcheł i ich larw przez minimum 4 miesiące
- Przerywanie procesu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. Legowisko, dywany itp.)

składniki intensywne:
- (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% - działa insektobójczo na pchły i kleszcze.
- Imidaklopryd 8% - likwiduje pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową.
- Piryproksyfen 2% - hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa

Środki ostrożności i warunki używania:
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szczególnie toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Bronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać skażenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia błyskawicznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie albo etykietę. Mieści Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

Dawkowanie:
1 tubka Sabunol 2 ml - psy o masie ciała 10-20kg.

Sposób wykorzystania:
Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu.

Przeciwwskazania:
- Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu poprzez koty.
- Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia.
- Nie stosować częściej niżeli raz na 2 tygodnie.

Uwagi:
Nie kąpać psa wcześniej niż 24 godziny po podaniu preparatu.
Preparat nie mieści związków fosforoorganicznych.
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC.

Działania niepożądane:
W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.


Podobne produkty